София 1138, ул.Самоковско шосе №2Л,ТЦ Боила
+359 (2) 917 55 87; +359 (2) 917 55 88 info@arista-bg.com
Блог за художнически материали и пособия

Какво е паспарту и защо е необходимо?

Паспарту – това е цветен плътен картон (или друг аналогичен материал), обрамчващ рисунка, картина, фотография или друго произведение на изобразителното изкуство. С други думи, паспарту – това е полето между физическата рамка и изображението.

Защо е необходимо?

  1. Паспартуто облекчава възприемането на произведението, помагайки на зрителя да концентрира вниманието си на изображението.
  2. Паспартуто и цялата рамка като цяло защитава произведението от неблагоприятните фактори на заобикалящата среда.
  3. Грамотно подбраното паспарту, може да акцентира едни или други детайли на изображението и, по този начин, да усили естетическото въздействие върху зрителя.
  4. Рамката и паспартуто се явяват елементи на съгласуване на изображението както с повърхността на стената, така и с други близко разположени обекти.
  5. То, само по себе си, може да се явява предмет на изкуството.

 

ИЗБОР НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПАСПАРТУТО

За черно-бели изображения:

Ако става въпрос за черно-бели изображения, то преди всичко има смисъл да се избира паспарту с някакъв отенък на сивото (от бяло до черно).
paspartu-01(рис. 1)

Белият цвят зрително увеличава произведението, докато черният го умалява (рис. 1). На бял фон сякаш изображението излиза на преден план. Черното паспарту се явява като прозорче, през което сякаш гледаме това, което се намира зад плоскостта на картината. Сивия цвят изпълнява помеждутъчна функця. По отношение на произведението той е максимално неутрален.
Всеки цвят има своите недостатъци. Така например белият цвят на паспатруто може излишно да отвлича вниманието на зрителя от самото изображение, а черният е способен да повлияе негативно върху правилното възприемане тоналността на изображението. Не е идеален и сивият цвят. Сивите подложки изглеждат добре със определени изображения, но трябва да следим този тон да не потиска сюжета, който по този начин би изглеждал монотонен и скучен. Освен това, съхранявайки неутралност по отношение на изображението, сивият цвят може да дисбалансира както с близко разположени обекти, така и с интериора като цяло.

Трябва да кажем, че  от интериора въобще зависи много. Едва ли има смисъл да окачваме на една стена една до друга две творби със съществено различаващи се рамки.

Окачването и оформлението на творбите изисква творчески подход. Еднозначни решения тук не може да има. Във всеки случай, окончателното решение винаги до голяма степен се определя от  вкуса и възгледите на автора, дизайнера или организаторите на изложбата.

Често се среща препоръката да се избира вместо бял такъв цвят, който да е едва-едва по-тъмен от най-светлите елементи на изображението. (Или, съответно, вместо черен да се използва такъв цвят, който е едва-едва по-светъл от най-тъмните сенки.) Този съвет не е лош, но да се възползваме от него на практика съвсем не е лесно.

За цветни изображения:

За цветни изображения може да използваме паспарту както в черно-бяла гама (рис. 2), така и цветни (рис. 3).

paspartu-02(рис. 2)

При използване на цветни паспарту е целесъобразно да се ориентираме към спокойно, приглушени тонове. Ярките плакатни цветове са уместни единствено при решаването на специални оформителски задачи.

paspartu-03(рис. 3)

Цветът на паспартуто най-често се избира в тон с някой от елементите на изображението. На рис. 3 това са съответно цветът на зеленината, цветът на небето и цветът на камъните на постройките.
С помощта на цветно паспарту може да се подчертаят (или обратното, да се приглушат) някои детайли на изображението.

В тези разяснения е ползван превод на статия от:
www.hobbymaker.narod.ru

Още няма коментари.

Напиши коментар